Nieuwe medewerker aanmelden

Gebruik dit formulier om een nieuwe medewerker aan te melden binnen de organisatie.

1
Bedrijf
2
Email en rechten
3
Werkplek
4
Vaste telefoon
5
Mobiele telefoon
6
Last Page
Is er een email nodig? *

Is er toegang nodig tot bepaalde gedeelde mailboxen of specifieke mappen? *
Inrichten van nieuwe werkplek nodig? *
Microsoft Office nodig? *
Krijgt de medewerker een vaste telefoon? *

Krijgt de medewerker een mobiele telefoon? *
Nieuwe mobiele telefoon nodig?